sp.a

 1. Actiepunt 1

  Sp.a Elsene wilt jongeren zelf het gereedschap in handen geven om mee hun omgeving te bouwen. Door jongeren ruimte te geven voor het organiseren van eigen activiteiten, en fuiven, maar ook door hen te betrekken binnen het gemeentelijk cultuur- en jeugdbeleid willen wij de jongeren eigenaarschap geven over hun gemeente. Wij geloven in de kracht van jongerenengagement, niet alleen voor de jongere zelf maar ook de gemeente heeft nood aan de feedback en ideeën van onze jonge burgers.

 2. Actiepunt 2

  Jongeren in belanden in verschillende taalgemeenschappen wanneer zij deelnemen aan het socio-cultureel leven. Een van onze doelstellingen is om jongeren bij elkaar te brengen. Jongeren die gebruik maken hun meertalige leefomgeving hebben meer kansen op een duurzame toekomst op de Brusselse arbeidsmarkt. Daarom zetten wij in op het stimuleren van initiatieven die vertrekken vanuit de meertalige realiteit in Elsene. Concreet willen wij een meertalig jeugdhuis organiseren.

 3. Actiepunt 3

  Sp.a Elsene wil het huidig Nederlandstalig vrijetijdsaanbod uitbreiden met een jeugdbeweging, een meertalig jeugdhuis en een speelpleinwerking. Samen met het Elzenhof, een oudergroep, en de Chiro zijn we volop op zoek naar leiding om een jeugdbeweging mee uit grond te stampen in Elsene. Wij beloven een speelpleinwerking met jeugdwerkmethodieken samen met de inrichting van een  Nederlandstalige gemeenteschool te organiseren. En tenslotte willen wij een meertalig jeugdhuis mogelijk maken.

 4. Actiepunt 4

  Een stad voor mensen, niet voor auto’s. Dat is hoe de sp.a mobiliteit voor zich ziet. Met ruimte voor voetgangers en fietsers, om zich veilig te verplaatsen. Door te kiezen voor een andere mobiliteit, krijgen we betere luchtkwaliteit. Kinderen stimuleren om te fietsen, door fietslessen in lagere scholen. Denk aan het aanleggen van veilige fietspaden, zoals op de Waversesteenweg. Plus door te investeren in openbaar vervoer. Als het aan de sp.a ligt wordt heel Elsene een 30 km zone.

 5. Actiepunt 5

  Een gemeente waar het fijn is om te leven en te wonen biedt plekken waar mensen kunnen samenkomen. Pleinen en parken, waar ruimte is om te spelen, te zitten en of activiteiten te organiseren. De sp.a wil daarom een nieuw park realiseren op het waterreservoir aan de Verlaatstraat. Ook willen we een andere inrichting van het kasteleinsplein, met minder parkeerplekken voor auto’s en meer ruimte voor mensen om van dit plein te genieten.