N-VA

 1. Actiepunt 1

  Kwaliteitsvol onderwijs is een basisrecht voor elke jongere, ook in Sint-Joost-ten-Node! Het hoeft geen betoog meer dat het Nederlandstalig onderwijs hoog staat aangeschreven: het biedt de beste garanties op een degelijke opleiding en ontwikkelt je talenten optimaal. De gemeente moet dan ook bijkomend investeren in Nederlandstalig onderwijs.

 2. Actiepunt 2

  Sint-Joost-ten-Node kampt met een hoge jeugdwerkloosheid. Om de spiraal van armoede te doorbreken is nuttig en motiverend werk vinden én houden het meest probate middel voor de N-VA. Jongeren in die zoektocht begeleiden is dan ook een topprioriteit. Om je slaagkansen op de arbeidsmarkt te vergroten, is een degelijke kennis van het Nederlands steevast een sterke extra troef. Ook daar zorgen we voor steun en stimulans.

 3. Actiepunt 3

  N-VA pleit voor de uitbouw van een veiligheidscultuur, die elke vorm van illegaliteit en criminaliteit aanpakt. Het is onontbeerlijk voor onze kinderen dat ze zonder gevaar of bedreiging kunnen opgroeien en zich thuis, op school en op straat in alle veiligheid kunnen ontwikkelen.

 4. Actiepunt 4

  Sporten is niet enkel gezond en plezant, je leert er ook je eigen fysieke grenzen verleggen en/of wat teamgeest betekent. Helaas is er een nijpend tekort aan sportinfrastructuur. Daarom moeten we het bestaande aanbod in Sint-Joost verfraaien en waar mogelijk uitbreiden. Het zwembad moet dringend weer open.  Door de beperkte beschikbare ruimte willen we verder samenwerkingsverbanden met de omliggende gemeenten smeden om zoveel mogelijk verschillende sportinfra in je buurt aan te bieden.

 5. Actiepunt 5

  Elke jongere heeft recht op cultuur en ontspanning, in de landstaal van zijn of haar voorkeur. We stellen vast dat de jeugddienst in Sint-Joost-ten-Node zich voornamelijk richt tot de Franstalige jeugd in de gemeente. Dit kan niet: kinderen die naar het Nederlandstalige onderwijs gaan hebben ook recht op naschoolse activiteiten in het Nederlands. We moedigen bovendien de lopende samenwerking met de VGC-speelpleinen in de schoolvakanties verder aan, en mikken op meer uitbreidingsmogelijkheden.