Change.Brussels

http://www.change.brussels

 1. Actiepunt 1

  We bereiden de toekomst voor en kiezen radicaal voor een ander type mobiliteit en voor gezonde lucht. We creëren o.a. verschillende ‘groene assen’ in de stad: assen waar het zonder onderbreking aangenaam en veilig fietsen en wandelen is en waar men zo min mogelijk auto’s tegenkomt. We planten de openbare ruimte niet (over)vol terrassen waar geconsumeerd moet worden, maar laten voldoende ruimte voor jongeren om gewoon te ‘hangen’ en (veilig) zichzelf te ‘zijn’.

 2. Actiepunt 2

  Er komt een laagdrempelig meertalig contactpunt voor Brusselaars (jong en oud) die iets willen organiseren. Dit contactpunt heeft de taak alle diensten die de stad aanbiedt te coördineren, zoals het uitlenen van materiaal, afvalophaling en burgers informeren over vergunningen en andere formaliteiten. Vandaag is dit te versnipperd over verschillende diensten die bovendien vaak eentalig werken. Dit contactpunt moet jongeren ook helpen met het vinden van geschikte locaties voor feestjes.

 3. Actiepunt 3

  De Brusselse zwembaden moeten 7/7 van 7u00 tot 23u00 open zijn.
  De nood aan sportinfrastructuur is hoog. We stellen lege, ruwe entrepots open voor sporten die daar kunnen functioneren: trainingen van zaalvoetbal, boksen, freerunning, … Zo blijft er meer ruimte over in de reguliere sportzalen voor andere sporten.

 4. Actiepunt 4

  De Stad moet het tijdelijk gebruiken van leegstaande gebouwen en terreinen zo veel mogelijk stimuleren. Leegstand verschaft ruimte voor experiment en kan een voedingsbodem zijn voor innovatieve en artistieke projecten. Daarenboven kunnen tijdelijke bezettingen ingezet worden om een mogelijke toekomstfunctie te testen. De Stad richt een “loket van de tussentijd” op, dat initiatiefnemers (jong en oud) begeleidt bij het opzetten van tijdelijke projecten.

 5. Actiepunt 5

  Brussel moet een voorbeeld van meertaligheid en meertalig onderwijs worden. De Stad moet ervoor zorgen dat jongeren wanneer ze afstuderen volledig tweetalig Frans/Nederlands zijn door taalleerkrachten uit te wisselen. We moeten de lat nog hoger leggen en streven naar drietaligheid: Engels neemt immers een steeds belangrijke plek in en opent deuren op de arbeidsmarkt. Dit kan door immersieonderwijs aan te bieden in de scholen: sommige vakken in de ene, andere vakken in een andere taal.