1. Actiepunt 1

  Koning Fiets
  Een mobiliteitsbeleid dat de fietser centraal stelt. We willen een plan opzetten rond het thema « fiets voor dagelijks gebruik » zodat onze inwoners meer de fiets zullen nemen voor dagdagelijkse korte trajecten. Zo willen wij investeren in het uitstippelen van fietsroutes, extra stallingen voor fietsen, gescheiden fietspaden, meer gesloten fietsboxen, stimuleren en uitbreiden van het deelfietsen (VILLO) en leerlingen stimuleren om van en naar de school in groep te fietsen.

 2. Actiepunt 2

  Een 360 graden aanpak van het netheidsprobleem
  Een actieplan voor netheid dat focust op preventie (meer openbare vuilnisbakken met kleinere opening, driemaandelijkse sensibiliseringsactie op wijkniveau, een containerpark in Molenbeek), repressie (0-tolerantie tegen overtreders, meer inzetten op cameratoezicht voor het vatten van sluikstorters), en reiniging (meer kuisploegen tijdens de weekends en een gratis nummer om rondslingerend vuilnis in hun buurt te laten ophalen)

 3. Actiepunt 3

  De nabijheidspolitie
  Een sterkere veiligheid onder meer door nabije politiediensten. Dit willen we doen door de wijkagenten te versterken en we willen bovenal meer politieagenten te voet of te fiets in onze straten zien om zo de afstand met de burgers te verkleinen;

 4. Actiepunt 4

  Kansen voor jongeren
  Inzetten op de Molenbeekse jeugd onder meer door huistaakklassen, lessen Nederlands en ondersteuning van brede scholen.

 5. Actiepunt 5

  Wijkgericht werken
  Tot slot willen we ook sterk inzetten op de wijkwerking. De buurtcomités weten vaak beter wat er leeft in hun buurt en wij willen hier optimaal gebruik van maken.