Gemeenteraadsverkiezingen

Om de 6 jaar vinden er op de 2de zondag van oktober gemeenteraadsverkiezingen plaats. Op 14 oktober 2018 kies jij een nieuw bestuur voor jouw gemeente. Misschien is het wel de eerste keer dat je gaat stemmen voor de gemeenteraad. Of ging je 6 jaar geleden al stemmen, maar wil je je kennis opfrissen. 1000 opinions wil je daarom zo goed mogelijk informeren. Waarvoor ga je precies stemmen? Hoe belangrijk is jouw stem? Je leest het hier!

Mag ik stemmen?

Ben je 18 jaar en heb je de Belgische nationaliteit? Dan moet je op 14 oktober in jouw stad of gemeente naar het stembureau gaan. Dat noemen we de opkomstplicht. Enkele weken voor de verkiezingsdag krijg je een brief: de oproepingsbrief. Daarin staat in welk stembureau je moet gaan stemmen. Neem die brief, samen met je identiteitskaart, mee naar het stembureau op 14 oktober.

Ook niet-Belgen die in een van de Brusselse gemeenten wonen, hebben het recht om te stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Dat noemen we het stemrecht. De campagne IK STEM OOK helpt je stap voor stap door het proces. De campagne is een initiatief van De Wakkere Burger vzw, ORBIT vzw en het Minderhedenforum.

Op wie kan ik stemmen?

Bij de gemeenteraadsverkiezingen komen verschillende politici op. In de maanden vooraf organiseren ze activiteiten. Ze maken reclame om de kiezers te overtuigen van hun visie op de gemeente. Dat is hun campagne. Je zult dus van bijna elke partij krantjes, brieven en kaarten in je brievenbus krijgen en affiches zien op straat. Daarop lees je inhoudelijke standpunten. Je ziet er ook wie op de lijst van de partij zal staan.

Elke partij die opkomt bij de gemeenteraadsverkiezingen maakt een lijst met kandidaten, de kieslijst. Elke kandidaat van die lijst moet in de gemeente wonen waar hij of zij opkomt. Een kieslijst telt maximaal evenveel kandidaten als er zetels zijn in de gemeenteraad. Het aantal zetels is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. Elke lijst heeft ook een lijsttrekker, de 1ste persoon op de lijst. Die persoon is voor die partij de kandidaat-burgemeester. Behaalt die partij de meeste stemmen? Dan is de kans groot dat de lijsttrekker de nieuwe burgemeester wordt.

In Brussel nemen zowel Frans- als Nederlandstalige partijen deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Maar niet alle partijen maken een aparte lijst. Soms maken partijen samen een kieslijst. Dan vormen ze een kartel. Twee of meer Frans- en Nederlandstalige partijen kunnen een kartel sluiten.

Er bestaan ook lijsten die niet de naam van een of meerdere partijen dragen. Zoals de lijst van de burgemeester. De burgemeester en de andere kandidaten van deze lijst hebben een gedeeld politiek project. Dat project staat vaak los van de verschillende partijprogramma’s.

Wat is de gemeenteraad?

Op basis van de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen worden de zetels in de gemeenteraad verdeeld over de verschillende partijen of lijsten. Maar wat is de gemeenteraad nu precies? De gemeenteraad is het hart van de lokale democratie.

De raad neemt de beslissingen voor jouw gemeente. Hij bestuurt de gemeente en maakt de plannen voor de toekomst. De gemeenteraad komt minstens 1 keer per maand samen. In deze raad zetelen leden, zowel van de meerderheid als van de oppositie. Elk gemeenteraadslid volgt een aantal thema’s op, zoals verkeer, vrije tijd, sport … Wil je graag meer weten over de samenstelling van de gemeenteraad? Check het hieronder of op de website van Debattle.

Jouw stem telt!

Hoe zal het volgende bestuur van jouw gemeente eruitzien? Door te stemmen heb jij daar invloed op. In Brussel stemmen we elektronisch. Brussels Elections 2018 toont in dit filmpje hoe dat moet.

Er zijn verschillende soorten stemmen. We sommen ze even op:

  1. Naast de naam van elke kandidaat op een lijst staat een bolletje waarop je kunt klikken. Je kunt op de bolletjes van één of meerdere kandidaten klikken. Zo breng je een naamstem uit.
  2. Boven aan de lijst staat ook een bolletje dat je kunt aanklikken. Zo geef je een lijststem en ga je akkoord met de volledige lijst van die ene partij.
  3. Naast deze lijststem mag je op dezelfde lijst nog één of meerdere naamstemmen geven. Let op, dat kan alleen op dezelfde lijst, niet op een andere.

Je kunt ook blanco stemmen. Zo toon je dat je voor geen enkele partij of kandidaat een voorkeur hebt. Deze stemmen worden niet meegeteld. Wil je blanco stemmen? Klik dan op de computer het vak “blanco stem” aan. Let wel op, je laat de andere kiezers beslissen en accepteert hun keuze.